Om oss       Ansatte      Kontakt      Satser      Kundekontroll

Lokalt revisjonskontor

Vi tilbyr tjenester innenfor revisjon og rådgivning.

Nils Ingar Bugge

Revisjonskontoret ble stiftet i 1978 av Nils Ingar Bugge. Bugge Revisjonskontor er per idag 5 ansatte og holder til i Fannestrandveien 83 i Molde. Vår hovedvirksomhet er utførelse av lovpålagt revisjon, samt rådgivning innen økonomisk styring og på skatte-og avgiftsområdet.

REVISJON

Gjennom vårt medlemskap i Den norske Revisorforening (DnR) har vi tilgang på spisskompetanse innenfor våre fagområder revisjon, regnskap, skatt og jus. Gjennom vår forening er vi pålagt obligatorisk etterutdanning. Dette sikrer at vi til en hver tid opprettholder og fornyer vår kompetanse. I tillegg har vi underlagt oss DnR sin kvalitetskontroll som sikrer at den faglige kvalitet på vårt arbeide er til stede.

Klikk her for å se sidene til DnR.

 

VÅR FILOSOFI

  • Kvalitetsmessig og effektiv utførelse av oppdrag
  • Lokal tilgjengelighet
  • Direkte kontakt mellom kunde og revisor
  • Ressursbruk tilpasset kundens behov

Vi tilbyr også rådgivning innen

  • Regnskap, skatt –og avgiftsområdet
  • Økonomistyring / kalkulasjon
  • Utarbeidelse av årsoppgjør
  • Intern kontroll

Støttespiller til ledelsen

Bugge Revisjonskontor fungerer som en støttespiller for selskapets ledelse.

 

En ressurs for foretaket

Bugge Revisjonskontor ønsker å fungere som en ressurs for foretaket i forbindelse med økonomiske og regnskapsmessige problemstillinger.

 

 

Nærhet til kundene

Bugge Revisjonskontor skal være tilgjengelig for våre kunder og vi skal bistå våre kunder med rådgivning innen våre kjerneområder.

Om oss      Ansatte    Kontakt    Satser    Personvern